O firmie

Jesteśmy Multi-Agencją ubezpieczeniową, posiadamy w swojej ofercie kilkanaście wiodących towarzystw na rynku.
Celem naszej firmy jest utrzymywanie wysokiej jakości usług oferowanych od wielu lat przez naszą firmę. Spełniamy unikalne potrzeby ubezpieczeniowe każdego z naszych klientów.
Nasz zespół jest świetnym źródłem informacji i zawsze chętnie odpowie na wszystkie Twoje pytania i wątpliwości.

DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ:

  • Analizujemy i porównujemy oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych
  • Doradzamy w wyborze zakresu ubezpieczenia
  • Wyjaśniamy zawiłości ogólnych warunków ubezpieczenia OWU
  • Monitorujemy przez cały rok terminy kończących się polis, płatności składek.
  • Dostosowujemy się do preferowanego przez klienta kontaktu w sprawie ubezpieczeń
Smileubezpieczenia.pl - nagłówek

Zachęcamy do kontaktu

Współpraca

Oferta dla osób z własną działalnością gospodarczą.
Współpracuj z nami jako agent ubezpieczeniowy.

  • Wsparcie w procesie rozliczeń (rozliczenia dokumentów sprzedaży w jednym miejscu – siedziba Agencji)
  • Dostęp do autorskiego programu wspomagającego rozliczenia sprzedaży (wynagrodzenia) oraz rozbudowany CRM
  • Ochronę z polisy OC Multiagenta – brak kosztów związanych z wykupieniem własnej polisy OC
  • Korzystanie z Naszych doświadczeń i wiedzy nabytej przez lata pracy w branży ubezpieczeniowej
  • Stałe wsparcie sprzedażowe, marketingowe, szkoleniowe. Organizację szkoleń zarówno “produktowych” jaki i z kompetencji miękkich np. techniki sprzedaży, asertywność, efektywność i organizacja pracy własnej, zarządzanie czasem itp. Współpracę w doświadczonym i profesjonalnym zespołem

Naszym partnerom zapewniamy

System szkoleń współorganizowanych z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi

Dostęp do produktów kilkudziesięciu firm ubezpieczeniowych w Polsce

Profesjonalne wsparcie w procesach administracyjnych, technologicznych, marketingowych.

JESTEŚMY JEDNYM Z PARTNERÓW KOJRA SP. Z O.O.

KOJRA (Konsorcjum Ogólnopolskie Jednoczące Rynek Agencyjny). Misją firmy jest integracja środowiska ubezpieczeniowego i zapewnienie profesjonalnego wsparcia Agentom Ubezpieczeniowym działającym na polskim rynku.

KOJRA łączy innowacyjne rozwiązania z praktyczną wiedzą z zakresu sprzedaży i obsługi ubezpieczeń. Efektem działania KOJRA jest dostarczanie najlepszych w swojej klasie ofert ubezpieczeniowych, idealnie dopasowanych do potrzeb klienta.

Informacja o dystrybutorze ubezpieczeń

ZGODNA Z ART. 22 USTAWY O DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ
Agent działa pod Firmą KOJRA Sp. z o.o.
Adres siedziby 05-077 WARSZAWA, Piłsudskiego 4B/2.

Agent jest wpisany do rejestru pośredników ubezpieczeniowych pod nr 11232882/A. Informację o wpisie można uzyskać na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 września 2006 roku w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru (Dz.U. 2006 nr 178 poz 1316), to jest poprzez: 1) skierowanie do Komisji Nadzoru Finansowego ustnego lub pisemnego (w tym w formie elektronicznej lub telefonicznie) wniosku o udzielenie informacji z rejestru, 2) uzyskanie dostępu do informacji na wydzielonym stanowisku komputerowym w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (Plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa) – wyłącznie w godzinach pracy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, 3) skorzystanie z rejestru udostępnionego na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego (Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych dostępny na stronie: https://rpu.knf.gov.pl/.

Agent działa na rzecz wielu towarzystw ubezpieczeniowych, na podstawie umów agencyjnych z:

Dział I:

TU Allianz Życie Polska S.A., AXA Życie TU S.A., Compensa TUnŻ S.A. VIG, Concordia Życie S.A., STUnŻ Ergo Hestia S.A., Generali Życie TU S.A., PZU Życie S.A., Uniqa TUnŻ S.A. TUnŻ Warta S.A..

Dział II:

TUiR Allianz Polska S.A., Aviva TU Ogólnych S.A., AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., Compensa TU S.A. VIG, STU Ergo Hestia S.A., Generali TU S.A, Interrisk TU S.A. VIG, MTU S.A., PZU S.A., Uniqa TU S.A., TUiR Warta S.A., Wiener TU S.A., Concordia Polska TUW, TUZ TUW, Towarzystwo Ubezpieczeń wzajemnych “TUW”, Balcia Insurance SE Spółka Europejska Oddział w Polsce, WAGAS S.A.

A także na podstawie innych umów niż agencyjne z udziałem podmiotów pośrednich z:

Lloyd’s, Link4 TU S.A., Euroins

Agent nie posiada udziałów ani akcji zakładów ubezpieczeń uprawniających do co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników.

Obszar działania agenta – Rzeczpospolita Polska.

Wynagrodzenie Agenta ma formę prowizji uwzględnionej w składce ubezpieczeniowej przekazywanej od towarzystw ubezpieczeniowych. Dopuszczalny jest również inny rodzaj wynagrodzenia o charakterze finansowym lub niefinansowym (np. konkursy, upominki firmowe, spotkania biznesowe, wyjazdy szkoleniowe).

Klient ma prawo składać reklamację na działalność towarzystw ubezpieczeniowych pisemnie drogą pocztową, osobiście w siedzibie t.u., telefonicznie, lub z wykorzystaniem aplikacji na stronach internetowych

Klient ma prawo składać reklamację na działalność agenta i osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne na jego rzecz pisemnie drogą pocztową, osobiście w siedzibie agenta, telefonicznie, lub mailem na adres: reklamacje@kojra.pl

Spory mogą być rozstrzygane również w drodze postępowania pozasądowego, m.in. w postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego, prowadzonym przez Rzecznika Finansowego (adres strony internetowej: www.rf.gov.pl) na podstawie przepisów ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Pozasądowe rozstrzyganie sporów jest ponadto prowadzone przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego (adres strony internetowej: www.knf.gov.pl).