Ubezpieczenia domu lub mieszkania

Celem ubezpieczenia domów i mieszkań jest pokrycie strat materialnych poniesionych w wyniku pożaru i innych zdarzeń losowych, kradzieży, dewastacji, stłuczenia oraz przepięcia.

Ochronę ubezpieczeniową można rozszerzyć o:

  • Obiekty małej architektury
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, obejmujące szkody wyrządzone przez ubezpieczonego oraz osoby wspólnie prowadzące gospodarstwo domowe w tym dzieci oraz zwierzęta domowe. Szkody mogą być związane z używaniem sprzętu sportowego, szkody powstałe podczas budowy i rozbudowy oraz w wyniku zalania.
  • Assistance domowy obejmujący pomoc specjalistów (np. hydraulika, ślusarza, stolarza) w razie wystąpienia szkody lub awarii.

 

 

  • Ubezpieczenie mienia podręcznego np. torebki, plecaka wraz z zawartością – telefonu, biletu miesięcznego, dokumentów, okularów itp. (poza miejscem ubezpieczenia).
  • Ubezpieczenie roweru
  • Ubezpieczenie nagrobka
  • Dom w budowie
  • Domek letniskowy

Pomożemy Ci dopasować ofertę do Twoich potrzeb

Wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń: 502 362 963